Vanwege de langdurige loondoorbetalingsverplichting en overige re-integratieverplichtingen is het van groot (financieel) belang voor werkgevers om op de juiste wijze om te gaan met zieke medewerkers.