De vele en vaak ingewikkelde regels betreffende vakantie en verlof roepen in de praktijk veel vragen op. Juiste bevestigingen kunnen veel discussies met werknemers voorkomen.