Berichten

Overwerk en de nieuwe regels in de WML

Per 1 januari 2018 staat in de Wet minimum loon en minimumvakantietoeslag (WML) een regeling over ‘overwerk’. In de media is met name gepubliceerd dat het sinds genoemde datum niet meer is toegestaan om overwerk in vrije tijd uit te betalen. Dit ligt genuanceerder en geldt alleen als door die afspraak niet minimaal het wettelijke minimumloon wordt uitbetaald aan medewerker.
Hieronder komt dat aan de orde. Daarnaast bespreken we andere zaken gerelateerd aan overwerk die van belang zijn voor een werkgever.