Berichten

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid

Inmiddels weten de meeste werkgevers wel dat ze de transitievergoeding kunnen terugvragen aan de overheid (UWV) die betaald is voor een werknemer die twee jaar ziek is en op een datum gelegen na 1 juli 2015 is ontslagen.
Maar onduidelijk is vaak wat je nu al kunt verzamelen als ondernemer om de aanvraag in april 2020 soepel te laten verlopen. Hierna bespreken we dit.
Ook gaan we nog kort in op de vraag of het nu verstandig is om een medewerker de transitievergoeding ook aan te bieden na twee jaar arbeidsongeschiktheid.

Ontslag na 2 jaar ziekte: slapend dienstverband niet verstandig!

Veel werkgevers vragen geen ontslag aan voor een werknemer die 2 jaar arbeidsongeschikt is en kiezen voor een zg. Slapend dienstverband. Hierna leggen wij uit waarom dat in veel gevallen juist kostenverhogend zal zijn, vanwege de beperkingen in de compensatieregeling die in 2018 (waarschijnlijk) gaan gelden.