Berichten

Flitsfaillissement en rechten werknemer: hoe gaan ondernemers hier mee om?

Sinds de recente uitspraak van het Europese hof behouden werknemers ook na een flitsfaillissement hun rechten en plichten en gaan ze van rechtswege mee over naar de kopende partij.
Maar is dit wel zo wenselijk in alle gevallen en kunnen ondernemers daar toch nog onder uit komen. Hierna gaan we daar op in.

Overgang onderneming?

Op het moment dat een bedrijf of onderneming (of een zelfstandig onderdeel daarvan) wordt overgenomen door een andere werkgever, gaat een medewerker in principe van rechtswege over naar de ‘overnemende partij’. De rechtspositie van de medewerker blijft na de overname dezelfde of vergelijkbaar. Maar niet altijd is sprake van een overname. Waar moet je op letten?