Berichten

Wijzigingen bedrijfsreglement / ziekteverzuimprotocol vereist vanwege nieuwe Arbowet (juli 2017)

Veel van onze klanten benaderen ons met de vraag om het bedrijfsreglement en/of ziekteverzuimprotocol aan te passen aan de nieuwe Arbowetgeving.
Bij de (beoordeling van de) Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden ondernemers of organisaties dringend geadviseerd om het bedrijfsreglement te wijzigen met in achtneming van de nieuwe bepalingen in de Arbowet.
Hierna bespreken we aan welke wijzigingen je moet denken.

Ontslag op staande voet en privé omstandigheden

Ontslag op staande voet is altijd een lastige beslissing. Privé omstandigheden moeten altijd worden meegewogen, ook bij een strikt zero tolerance beleid. In deze zaak laat Action deze afweging achterwege en daar kunnen werkgevers weer iets van leren.