Berichten

Wijzigingen bedrijfsreglement / ziekteverzuimprotocol vereist vanwege nieuwe Arbowet (juli 2017)

Veel van onze klanten benaderen ons met de vraag om het bedrijfsreglement en/of ziekteverzuimprotocol aan te passen aan de nieuwe Arbowetgeving.
Bij de (beoordeling van de) Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden ondernemers of organisaties dringend geadviseerd om het bedrijfsreglement te wijzigen met in achtneming van de nieuwe bepalingen in de Arbowet.
Hierna bespreken we aan welke wijzigingen je moet denken.