Artikelen door

Opvolgend werkgeverschap

Het begrip ‘opvolgend werkgeverschap’ staat niet in de wet. Wanneer de werknemer, eerst werkzaam bij de ene werkgever, in dienst treedt van een andere werkgever, wordt de nieuwe werkgever gezien als de opvolgend werkgever. Waar moet je dan aan denken?

Ontslag op staande voet

Is een ontslag op staande voet gerechtvaardigd? Om dat te beoordelen is het zaak om niet alleen te kijken naar de ernst van de feiten. Ook de persoonlijke belangen en omstandigheden van de medewerker wegen mee. Vanuit dat perspectief kan een ontslag op staande voet bij de ene medewerker wel standhouden en bij de andere niet – ook al is de reden voor het ontslag dezelfde.

Overgang onderneming?

Op het moment dat een bedrijf of onderneming (of een zelfstandig onderdeel daarvan) wordt overgenomen door een andere werkgever, gaat een medewerker in principe van rechtswege over naar de ‘overnemende partij’. De rechtspositie van de medewerker blijft na de overname dezelfde of vergelijkbaar. Maar niet altijd is sprake van een overname. Waar moet je op letten?

Wurggreep arbeidsrecht kleine werkgever

Kleine ondernemers ervaren het arbeidsrecht als een wurggreep. Waar zitten de problemen en wat kunnen wij hierin betekenen? Zoals de ‘Transitievergoeding en ontslag’: De wetgever beschermt de werknemer tegen ontslag. Als er tot ontslag kan worden gekomen, dan moet de werkgever in principe de transitievergoeding betalen.