Artikelen door

Ontslag en/of NOW: wacht niet met reorganiseren!

Wacht niet met reorganiseren!

Als de tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten onder de NOW waarschijnlijk onvoldoende is om de crisis het hoofd te bieden, dan zul je als ondernemer een (reorganisatie)plan moeten maken om structureel op de loonkosten te besparen.

Neem tijdig actie en wacht niet te lang met de beslissing.  Wij begeleiden ondernemers graag bij reorganisatie en ontslag, van het maken van een reorganisatieplan tot de uitvoering.

Thuiswerken en de voorzichtige terugkeer naar kantoor

Sinds de Coronacrisis werken veel mensen thuis en werkgevers willen graag afspraken maken over het thuiswerken en ook over de vraag: hoe organiseren wij de terugkeer van de werknemers naar kantoor.
Hierna beschrijven we de aandachtspunten waar werkgevers voor staan en adviseren wij een thuiswerkregeling en thuiswerkovereenkomst.

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid

Inmiddels weten de meeste werkgevers wel dat ze de transitievergoeding kunnen terugvragen aan de overheid (UWV) die betaald is voor een werknemer die twee jaar ziek is en op een datum gelegen na 1 juli 2015 is ontslagen.
Maar onduidelijk is vaak wat je nu al kunt verzamelen als ondernemer om de aanvraag in april 2020 soepel te laten verlopen. Hierna bespreken we dit.
Ook gaan we nog kort in op de vraag of het nu verstandig is om een medewerker de transitievergoeding ook aan te bieden na twee jaar arbeidsongeschiktheid.

Recht op (gedeeltelijke) transitievergoeding bij urenvermindering of deeltijdontslag?

Als bekend heeft een medewerker recht op een transitievergoeding als zijn dienstverband van langer dan 24 maanden eindigt. Maar geldt dit ook (naar rato) voor een gedeeltelijke beëindiging?

Soms eindigt een contract niet ‘echt’, omdat het dienstverband voor een deel van de uren wordt voortgezet. Denk aan de situatie dat een medewerker nog deels kan werken naar een ziekteperiode of aan een deeltijd ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen.

De vraag is of een medewerker dan ook recht heeft op een transitievergoeding naar rato. Volgens de Hoge raad is dit het geval in bepaalde situaties. Hierna bespreken we dit.

Nieuwe uitvoeringsregels UWV bij ontslag

Hierna bespreken we de nieuwe wijzigingen in de Uitvoeringsregels bij ontslag vanwege Bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid.
Deze regels zijn bepalend voor alle ondernemers (klein en groot) die reorganiseren en/of op de loonkosten willen besparen en afscheid willen nemen van één of meerdere personeelsleden door ontslag aan te vragen bij UWV. Ook komt het ontslag na 2 jaar ziekte aan de orde.

Overwerk en de nieuwe regels in de WML

Per 1 januari 2018 staat in de Wet minimum loon en minimumvakantietoeslag (WML) een regeling over ‘overwerk’. In de media is met name gepubliceerd dat het sinds genoemde datum niet meer is toegestaan om overwerk in vrije tijd uit te betalen. Dit ligt genuanceerder en geldt alleen als door die afspraak niet minimaal het wettelijke minimumloon wordt uitbetaald aan medewerker.
Hieronder komt dat aan de orde. Daarnaast bespreken we andere zaken gerelateerd aan overwerk die van belang zijn voor een werkgever.

Tips voor de Kerst – en Nieuwjaarsborrel

De Kerst – of Nieuwjaarsborrel is een mooie gelegenheid om met het personeel het jaar af te sluiten of te toosten op het nieuwe jaar. Welke kansen bieden dergelijke borrels; wat zijn de aandachtspunten als HR professional en welke vragen krijgen we vaker over dit onderwerp. Hieronder gaan we daarop in.

Meerjarige arbeidsovereenkomst (Tussenbaan in de Supermarkt cao is niets nieuws)

Soms wil je als ondernemer een medewerker voor langere tijd aannemen en is de periode van 2 jaar van de Ketenregeling te kort. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een herintreder of iemand die je een loonbaantraject wilt aanbieden. De oplossing hiervoor is het meerjarig contract. De nieuwe Supermarkt CAO spreekt over de zg. ‘Tussenbaan’. Hoe ga je daarmee om in de praktijk?

Regeerakkoord en arbeidsrecht: anticiperen?

Veel ondernemers vragen ons wat de gevolgen zijn van de plannen uit het regeerakkoord voor hun bedrijfsvoering? (Het woord ‘akkoord’ is voor sommigen ook misleidend.)

Hierna geven we een opsomming van de plannen, maar belangrijker: gaan we ook in op de vraag of je als ondernemer op de plannen zou kunnen anticiperen en welke voordelen dit biedt.

Wijzigingen bedrijfsreglement / ziekteverzuimprotocol vereist vanwege nieuwe Arbowet (juli 2017)

Veel van onze klanten benaderen ons met de vraag om het bedrijfsreglement en/of ziekteverzuimprotocol aan te passen aan de nieuwe Arbowetgeving.
Bij de (beoordeling van de) Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden ondernemers of organisaties dringend geadviseerd om het bedrijfsreglement te wijzigen met in achtneming van de nieuwe bepalingen in de Arbowet.
Hierna bespreken we aan welke wijzigingen je moet denken.