Werkgevers kunnen te maken krijgen met diverse personele vraagstukken op het gebied van de toepasselijke arbeidsvoorwaarden, dossiervorming, ontslag, ziekte en re-integratie, verlof en andere zaken. Met goede arbeidsovereenkomsten en regelingen zijn veel problemen te voorkomen. Wij helpen je graag met het opstellen daarvan. Ook kan je bij ons terecht voor juridisch advies op het gebied van het arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en medezeggenschapsrecht. Heb je een juridische kwestie met een medewerker, dan overleggen wij over de toe te passen strategie die het snelst tot het beste resultaat leidt. Indien een schikking niet tot de mogelijkheden behoort, dan ondersteunen wij je bij het voeren van een procedure, tegen dezelfde scherpe tarieven.

Als je op één van de onderstaande onderwerpen klikt verschijnt er een toelichting.